Znaleziono 1 artykuł

Norman H. Tennent

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"The conservation of glass and ceramics : research, practice and training", pod. red. Normana H. Tennenta, wyd. James&James (Science Publishers) Ltd. ; London 1999 : [recenzja] Jerzy Kunicki-Goldfinger Norman H. Tennent (aut. dzieła rec.) s. 338-340