Znaleziono 24 artykuły

Grzegorz Tokarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Najważniejsze postanowienia umów i porozumień między III Rzeczpospolitą a Islamską Republiką Iranu Grzegorz Tokarz s. 9-16
Państwo Katar w polityce III Rzeczpospolitej Grzegorz Tokarz s. 11-17
III Rzeczpospolita i Republika Libańska : kontakty wojskowe Grzegorz Tokarz s. 19-26
Polska Rzeczpospolita Ludowa i Libia : przegląd najważniejszych umów i porozumień Grzegorz Tokarz s. 27-33
Polski kontyngent w Iraku : legitymizacja pobytu : przegląd najważniejszych dokumentów Grzegorz Tokarz s. 31-37
Zjednoczone Emiraty Arabskie w polityce zagranicznej III Rzeczpospolitej Grzegorz Tokarz s. 35-42
Stosunki między III Rzeczpospolitą a Arabską Republiką Egiptu w świetle zawartych umów i porozumień Grzegorz Tokarz s. 37-43
Stosunki między III Rzeczpospolitą a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim Grzegorz Tokarz s. 42-49
Stosunki dwustronne między III Rzeczpospolitą a Królestwem Arabii Saudyjskiej po 1989 roku Grzegorz Tokarz s. 45-51
III Rzeczpospolita a Republika Turcji : przegląd najważniejszych umów i porozumień Grzegorz Tokarz s. 53-59
III Rzeczpospolita a Syryjska Republika Arabska po 1989 r. Grzegorz Tokarz s. 57-64
Państwo Kuwejt w polityce III Rzeczypospolitej (1991-2008) Grzegorz Tokarz s. 59-67
Białoruska twórczość muzyczna w III Rzeczpospolitej : festiwale, koncerty, nagrania Grzegorz Tokarz s. 69-77
Polski tradycyjny katolicyzm a Kościół posoborowy – próba dialogu w latach 1993–2002 Grzegorz Tokarz s. 107-119
Ludobójstwo Ormian (Մեծ Եղեռն) w pamięci społeczno-politycznej III RP Grzegorz Tokarz s. 117-126
Słowiańszczyzna przedchrześcijańska : wizja Wawrzyńca Surowieckiego Grzegorz Tokarz s. 123-138
Bezpieczeństwo kulturowe III Rzeczpospolitej : przegląd zagrożeń Grzegorz Tokarz s. 197-204
"Polityka Bezpieczeństwa Narodowego Państw Obszaru WNP : wybrane problemy", red. W. Baluk, Toruń 2009 : [recenzja] Grzegorz Tokarz W. Baluk (aut. dzieła rec.) s. 209-211
Ewolucja polskich służb specjalnych po 1989 r. Grzegorz Tokarz s. 211-218
Uwarunkowania geopolityczne polityki zagranicznej Kazachstanu Grzegorz Tokarz s. 239-250
Twój Ruch wobec polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej Grzegorz Tokarz s. 349-360
"Ideologia państwowa Republiki Białoruś – teoria i praktyka projektu. Analiza politologiczna", Zdzisław Julian Winnicki, Wrocław 2013 : [recenzja] Grzegorz Tokarz Zdzisław Julian Winnicki (aut. dzieła rec.) s. 351-353
"Lwowskie sacrum, kijowskie profanum. Grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni publicznej od pierestrojki do pomarańczowej rewolucji", Tomasz Szyszlak, Warszawa 2012 : [recenzja] Grzegorz Tokarz Tomasz Szyszlak (aut. dzieła rec.) s. 355-357
Ukraina w myśli geopolitycznej Romana Dmowskiego Grzegorz Tokarz s. 447-456