Znaleziono 1 artykuł

Ryszard Tollik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krótki komentarz do ustawy z 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (Dz. U. Nr 129, poz. 1443) Ryszard Tollik s. 62-73