Znaleziono 2 artykuły

Mikołaj Tomaszyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane elementy polityki jakości komunikacji publicznej w aglomeracji poznańskiej na przykładzie standardów zarządu transportu miejskiego w Poznaniu Mikołaj Tomaszyk s. 32-56
"Europa Benedykta w kryzysie kultur", Joseph Ratzinger, Częstochowa 2005 : [recenzja] Mikołaj Tomaszyk Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) s. 602-603