Znaleziono 2 artykuły

Ewa Tomczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategia Lizbońska i Europa 2020 wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Marianna Greta Krzysztof Lewandowski Ewa Tomczak s. 82-92
Reklama porównawcza w świetle prawa europejskiego Jakub Bartczak Ewa Tomczak s. 217-227