Znaleziono 1 artykuł

S. Torbus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności”, red. S. Smolarz, S. Torbus, W. Kowalewski, Wrocław – Katowice 2014 : [recenzja] Andrzej P. Perzyński W. Kowalewski (aut. dzieła rec.) S. Smolarz (aut. dzieła rec.) S. Torbus (aut. dzieła rec.) s. 124-125