Znaleziono 1 artykuł

Krzysztof Torończyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba kwantyfikacji wpływu wybranych czynników osobowych na indywidualną wydajność pracy Krzysztof Torończyk s. 199-213