Znaleziono 6 artykułów

Paweł Trippner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Efektywnośc działalności otwartych funduszy emerytalnych Paweł Trippner s. 198-209
Struktura i rozwój rynku instytucji zarządzających kapitałami emerytalnymi w latach 1999-2010 Paweł Trippner s. 299-310
Ocena kondycji finansowej oraz strategii finansowania powszechnych towarzystw emerytalnych w latach 2008-2012 Paweł Trippner s. 361-369
Efektywność strategii zarządzania kapitałami przez pośredników finansowych na przykładzie funduszy inwestycyjnych i emerytalnych Paweł Trippner s. 573-583
Ewolucja struktury portfeli inwestycyjnych podmiotów zarządzających kapitałem emerytalnym w obowiązkowym filarze komercyjnym Paweł Trippner s. 837-849
Analiza płynności finansowej i rentowności Powszechnych Towarzystw Emerytalnych Paweł Trippner s. 969-980
    Zacytuj
  • Udostępnij