Znaleziono 2 artykuły

Kazimierz Trzęsicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład logików polskich w światową informatykę Kazimierz Trzęsicki s. 5-19
Leibnizjańskie inspiracje informatyki Kazimierz Trzęsicki s. 21-48