Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka Tul-Kryszczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie personelu hotelu w budowaniu relacji z klientem : case study Maria Jeznach Natalia Niewęgłowska Agnieszka Tul-Kryszczuk s. 143-153