Znaleziono 4 artykuły

Barbara Turower

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego Barbara Turower s. 177-187
"Październik 1956 na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Materiały seminarium naukowego Mierki k. Olsztyna, wrzesień 1996 r.", pod red. Wojciecha Wrzesińskiego, Wrocław 1997 : [recenzja] Barbara Turower Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 307-309
Kolektywizacja olsztyńskiej wsi w latach 1949-1956 i jej następstwa Barbara Turower s. 533-543
Olsztyn w XX stuleciu : sprawozdanie z wystawy Barbara Turower s. 673-675