Znaleziono 2 artykuły

Daniel Tuzow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trójpodział «leges publicae romanae» i zagadnienie sankcji nieważności Daniel Tuzow Aldona Rita Jurewicz (tłum.) s. 255-258
Понятия и терминология римского права в русском издании Дигест Юстиниана Daniel Tuzow s. 263-295