Znaleziono 10 artykułów

Elżbieta Umińska-Tytoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalizacja czy unifikacja leksyki? : Uwagi na marginesie kwestionariusza do badań regionalizmów leksykalnych Danuta Bieńkowska Elżbieta Umińska-Tytoń s. 23-31
Leksykalno-stylistyczne zjawiska we współczesnych tekstach urzędowych Kościoła : (na przykładzie statutów synodów diecezjalnych) Elżbieta Umińska-Tytoń s. 29-51
Indywidualne cechy stylu tekstów naukowych : na przykładzie wybranych prac Aleksandra Brücknera i Stanisława Rosponda Danuta Bieńkowska Elżbieta Umińska-Tytoń s. 33-57
Natalia Han-Ilgiewicz – pedagog leczniczy (1895–1978) : wspomnienie w setną rocznicę urodzin Elżbieta Umińska-Tytoń s. 35-42
O niektórych mechanizmach zmian urbonimów : nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim Danuta Bieńkowska Elżbieta Umińska-Tytoń s. 37-45
Między słowem, obrazem a muzyką, czyli o integralności sztuk w "Dziennikach" Marii Dąbrowskiej Danuta Bieńkowska Elżbieta Umińska-Tytoń s. 39-50
Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych Danuta Bieńkowska Elżbieta Umińska-Tytoń s. 43-55
Tekst sakralny a potoczność : na podatwie przekładów "Nowego Testamentu" Elżbieta Umińska-Tytoń s. 73-82
Wzorce niewerbalnych zachowań komunikacyjnych w XIX wieku : na podstawie kodeksów obyczajowych Elżbieta Umińska-Tytoń s. 153-165
"Leksyka z zakresu wojskowości w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza" : Część I : "Analiza i interpretacja" : Część II : "Słownik", Leonarda Mariak, Szczecin 2009-2010 : [recenzja] Elżbieta Umińska-Tytoń s. 342-345