Znaleziono 8 artykułów

Bronisław Urban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Resocjalizacja w Uniwersytecie Jagiellońskim : rys historyczny, stan obecny Bronisław Urban s. 7-24
Społeczność lokalna jako źródło zachowań dewiacyjnych i wsparcie dla działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych Bronisław Urban s. 25-41
Odrzucenie rówieśnicze : Etiologia i zasady terapii Bronisław Urban s. 41-56
"Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze", Bronisław Urban, Warszawa 2012 : [recenzja] Beata Krajewska Bronisław Urban (aut. dzieła rec.) s. 265-270
Laudacja na cześć Kazimierza Ptaka – Laureata nagrody Górnośląskiej WSP – Sapere Aude 2011 Bronisław Urban s. 315-319
Represywne i resocjalizacyjne modele ograniczania przestępczości Bronisław Urban s. 337-345
"Streetworking - aspekty teoretyczne i praktyczne", red. Małgorzata Michel, Kraków 2011 : [recenzja] Bronisław Urban Małgorzata Michel (aut. dzieła rec.) s. 459-460
"Zachowania dewiacyjne młodzieży", Bronisław Urban, Kraków 2000 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Bronisław Urban (aut. dzieła rec.) s. 563-565