Znaleziono 1 artykuł

Hubert Védrine

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Potęga albo śmierć. Europa wobec imperium amerykańskiego", Christian Saint-Étienne, przedm. Hubert Védrine, tł. Alexandra Nica-Zdaniuk, Bartłomiej Zdaniuk, Warszawa 2004 : [recenzja] Justyna Tomala Alexandra Nica-Zdaniuk (aut. dzieła rec.) Christian Saint-Étienne (aut. dzieła rec.) Hubert Védrine (aut. dzieła rec.) Bartłomiej Zdaniuk (aut. dzieła rec.) s. 306-309