Znaleziono 1 artykuł

Stasys Vaitekūnas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Human resources of Lithuania : on the question of the fate of the nation Stasys Vaitekūnas s. 93-117