Znaleziono 1 artykuł

Pasteur Vallery-Radot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpowiedź na "Przemówienie Étienne Gilsona z okazji przyjęcia do Akademii Francuskiej – 29 maja 1947 roku" Pasteur Vallery-Radot Krzysztof Wroczyński (tłum.) s. 231-252