Znaleziono 3 artykuły

Ladislav Varkoly

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmeny v odbornom vzdelávaní ako dôsledok využívania moderných IKT Rene Klauco Ladislav Varkoly s. 167-172
Vocational education and other activities at Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom Daniel Lajcin Gabriela Slavikova Ladislav Varkoly s. 192-196
Projekty EU a ďalšie medzinárodné aktivity na Dubnickom Technologickom Inštitúte v Dubnici nad Váhom Viera Guzonova Peter Jakubek Ladislav Varkoly s. 197-202