Znaleziono 13 artykułów

Stan Velea

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Confluente culturale româno-polone /Kulturalne stosunki rumuńsko-polskie Stan Velea Ion Petrică (aut. dzieła rec.) s. 232
"L'évolution du type de la fable ésopique dans ies littératures suropéennes. /Ewolucja bajki typu ezopowego w europejskich literaturach Stan Velea Ion Chitimia (aut. dzieła rec.) s. 283
"Humanisme et Renaissance dans une histoire comparée des littératures européennes. /Humanizm i Renesans w porównawczej historii europejskich literatur Stan Velea Ion Chitimia (aut. dzieła rec.) s. 283
"Relatti culturale româno-polone în secolul al XVII-lea. /Kulturalne stosunki rumuńsko-polskie w XVII w. Stan Velea Ion Chitimia (aut. dzieła rec.) s. 285
"Le rôle politique et social de l'oeuvre de Mickiewicz dans la sociéte roumaine au milieu du XIX-e siècle. /Polityczna i społeczna rola twórczości Mickiewicza w społeczeństwie rumuńskim połowy XIX wieku Ion Chitimia Stan Velea s. 285
"Contributia poefulut Aron Cotrus la popularizarea literaturii române în Polonia în anii 1931-1936. /Wkład poety Arona Cotrusa w popularyzowanie rumuńskiej literatury w Polsce w latach 1931-1936 Stan Velea Victor Jeglinschi (aut. dzieła rec.) s. 287
"Proza româneascâ în circuit polonez în perioda interbelicâ. /Recepcja prozy rumuńskiej w Polsce w okresie międzywojennym. Stan Velea Victor Jeglinschi (aut. dzieła rec.) s. 287
"Contributit la istoria relatiilor culturale italo-polono-române în sec. al. XVII-lea si al XVIII-lea. /Przyczynki do dziejów stosunków kulturalnych włosko-polsko-rumuńskich w XVII i XVIII w. Stan Velea Mikai Mitu (aut. dzieła rec.) s. 289
"Un mare umanist: St. Lem. /Wielki humanista: St. Lem Stan Velea Mikai Mitu (aut. dzieła rec.) s. 289
"Romancieri al satului polonez contamporan. /Powieściopisarze polskiej wsi współczesnej Stan Velea Stan Velea (aut. dzieła rec.) s. 291
"Romanul realist - magîe de inspiratie folcloricà. /Powieść realistyczno-magiczna natchnienia folklorystycznego Stan Velea Stan Velea (aut. dzieła rec.) s. 291
"Tendinte novatoare în romanul rural din Polonia contemporanâ. /Nowatorskie tendencje w powieści nurtu chłopskiego w Polsce współczesnej Stan Velea Stan Velea (aut. dzieła rec.) s. 293
"Scriitori români într-un dictionar polonez. /Pisarze rumuńscy w polskim słowniku Stan Velea Stan Velea (aut. dzieła rec.) s. 293