Znaleziono 1 artykuł

Rita Virbalienė

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transformation of Strategic Directions of Career Education in the Context of Globalization = Transformacja strategicznych kierunków kształcenia kariery w kontekście globalizacji Rita Virbalienė s. 33-38