Znaleziono 3 artykuły

Kateřina Vitásková

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Evaluation of Motor and Oral-motor Imitation in the Context of Pragmatic Communication Assessment in Children with Autism Spectrum Disorder, Mild Intellectual Disability, Specific Language Impairment and Typical Population Kateřina Vitásková s. 15-26
Analýza možností diagnostiky a intervence oromotorické praxie u klientů s poruchou autistického spektra Kateřina Vitásková Alena Říhová s. 19-32
Problematika hlasových a řečových obtíží a jejich prevence u tlumočníků z pohledu logopeda – preliminární studie Tereza Keprdová Kateřina Vitásková Lucie Šebková s. 46-57