Znaleziono 1 artykuł

Igor A. Voronov

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Method of hand-to-hand combat training by Chinese general Qi Jiguang (XVI century) = Metoda treningu walki wręcz według chińskiego generała Qi Jiguang (XVI wiek) Igor A. Voronov s. 44-48