Znaleziono 1 artykuł

Viktoriia Vovk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Method of enterprises cash flow analysis: the Ukrainian experience Viktoriia Vovk s. 125-134