Znaleziono 1 artykuł

Miroslava Vráblová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesna polityka karna wobec nieletnich sprawców czynów zabronionych - doświadczenia europejskie : zarys problematyki Miroslava Vráblová s. 24-31