Znaleziono 1 artykuł

Oleg Vysochan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Taxation feature of tolling in foreign economic relations Olesya Ostriychuk Oleg Vysochan s. 851-860