Znaleziono 10 artykułów

Katarzyna Wójtowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Istota i znaczenie fiskalne podatku od gier w systemie dochodów państwa Katarzyna Wójtowicz s. 55-68
Rozwiązania państw Unii Europejskiej w dziedzinie stawek i zakresu przedmiotowego podatku VAT Katarzyna Wójtowicz s. 71-85
Funkcjonowanie podatku rolnego w praktyce - próba oceny Katarzyna Wójtowicz s. 109-124
    Zacytuj
  • Udostępnij
Reformy fiskalne w państwach nadbałtyckich w reakcji na kryzys finansowy - wnioski dla Polski Katarzyna Wójtowicz s. 119-128
Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Katarzyna Wójtowicz s. 135-143
Zalety i wady obowiązującego schematu limitowania deficytu i długu samorządowego w Polsce Katarzyna Wójtowicz s. 153-161
Charakter nierównowagi sektora finansów publicznych w Polsce na tle sytuacji w innych państwach Unii Europejskiej Katarzyna Wójtowicz s. 217-229
Uwarunkowania rozwoju inwestycji samorządowych w państwach ue w warunkach kryzysu gospodarczego Katarzyna Wójtowicz s. 233-246
Zakres przedmiotowy i stawki polskiego podatku akcyzowego na tle standardów UE Katarzyna Wójtowicz s. 271-289
Przesłanki, zakres i skutki przekształceń własnościowych SPZOZ przeprowadzanych przez JST w latach 1999-2010 Katarzyna Wójtowicz s. 407-416