Znaleziono 8 artykułów

Damian Wąsik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Medyczne, społeczne i prawne aspekty rytualnego obrzezania kobiet Mariusz Dubiel Bogusław Sygit Damian Wąsik s. 33-44
Przestępstwa seksualne w kulturze prawnej judaizmu a prawo karne współczesnego Izraela Damian Wąsik s. 87-96
Symbolika ognia w prawie karnym judaizmu Bogusław Sygit Damian Wąsik s. 129-138
Stosunek wielkich religii do sekcji zwłok Damian Wąsik s. 149-159
Wyłudzanie refundacji na leki : "modus operandi" sprawców, motywy ich działania oraz szkodliwość społeczna nadużyć Damian Wąsik s. 231-244
Prawa mniejszości w kontekście systemu sprawiedliwości plemiennej - uwagi na tle prawnokarnym Damian Wąsik s. 251-263
Wybrane problemy ograniczania swobody wyznania przez kryminalizację praktyk religijnych na przykładzie wyroku Landgericht Köln Nr 151 NS 169 Bogusław Sygit Damian Wąsik s. 271-279
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przestępstwa i nieprawidłowości wyborcze", Olsztyn, 12 maja 2015 r. Damian Wąsik s. 300-301