Znaleziono 2 artykuły

Teresa Wąsowiczówna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"The Declin of the Medieval Cistercian Laybrotherhood", J. Donnelly, New York 1949 : [recenzja] Teresa Wąsowiczówna J. Donnelly (aut. dzieła rec.) s. 129-134
Topografia wczesnośredniowiecznego Sieciechowa Teresa Wąsowiczówna s. 569-581