Znaleziono 2 artykuły

Klaudia Węc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje", Klaudia Węc, Toruń 2013 : [recenzja] Andrzej Wierciński Klaudia Węc (aut. dzieła rec.) s. 267-274
"Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje", Klaudia Węc, Toruń 2013 : [recenzja] Małgorzata Przanowska Klaudia Węc (aut. dzieła rec.) s. 275-282