Znaleziono 1 artykuł

Judyta Węgłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
A report from the International Academic Conference "Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej" [Territorial System and Decentralization of the Central Government] (Toruń, 14th May 2012) Judyta Węgłowska s. 169-171