Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Węglarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modelowanie funkcji popytu konsumpcyjnego : analiza popytu gospodarstw domowych na energię Magdalena Węglarz s. 95-105
Skłonność gospodarstw domowych do instalowania OZE – wyniki badań na Dolnym Śląsku Edyta Ropuszyńska-Surma Magdalena Węglarz s. 305-316
Identyfikacja czynników wpływających na przyszłych prosumentów Edyta Ropuszyńska-Surma Magdalena Węglarz s. 331-346