Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Waga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przygotowanie i opracowanie grantu dla pozyskania sprzętu komputerowego w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego Małgorzata Waga s. 59-64
"Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego", Katowice, 18-19 października 2012 roku, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Małgorzata Waga s. 103-106