Znaleziono 4 artykuły

Anna Walczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksja jako wyjątkowa przestrzeńaktywności myślowej w perspektywie doświadczeń granicznych Anna Walczak s. 19-34
Świat z katalogu Ikea : wizualne reprezentacje rodziny, dzieciństwa i przestrzeni domowej Anna Walczak s. 87-102
O symbolu w kulturze i jego rozumieniu Anna Walczak s. 87-101
Dobra przestrzeń biblioteczna : uwag kilka Anna Walczak s. 92-98