Znaleziono 1 artykuł

J. Waloszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Czas i świątynia. Bóg i człowiek”, Luigi Giussani, tłum. K. Borowczyk, J. Waloszek, A. Perzyński, Częstochowa 1997 : [recenzja] Andrzej Perzyński Luigi Giussani (aut. dzieła rec.) K. Borowczyk (tłum.) A. Perzyński (tłum.) J. Waloszek (tłum.) s. 307-309