Znaleziono 2 artykuły

Elżbieta Wanat-Połeć

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ nowych zasad rachunkowości i sprawozdawczości na wynik finansowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Grażyna Sordyl Elżbieta Wanat-Połeć s. 383-391
Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zmieniających się warunkach rynku ubezpieczeniowego Grażyna Sordyl Elżbieta Wanat-Połeć s. 585-601