Znaleziono 7 artykułów

Katarzyna Wardin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego : państwa słabe i upadłe - casus pułapki tożsamości kulturowej Katarzyna Wardin s. 37-46
Zagrożenie bezpieczeństwa transportu ropy naftowej i piractwem morskim: projektowana budowa kanału Kra w Tajlandii w celu ominięcia Cieśniny Malakka Katarzyna Wardin s. 133-143
Transport rosyjskiej ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim : (wybrane problemy) Katarzyna Wardin s. 176-187
Al-Kaida : internacjonalizacja terroryzmu samobójczego Katarzyna Wardin s. 177-189
"The faces of terrorism", Sebastian Wojciechowski (red.), Poznań 2006 : [recenzja] Katarzyna Wardin s. 225-227
"Al-Qaeda and the internationalization of suicide terrorism", Yoram Schweitzer, Sari Goldstein Ferber, Tel Aviv 2005 : [recenzja] Katarzyna Wardin Sari Goldstein Ferber (aut. dzieła rec.) Yoram Schweitzer (aut. dzieła rec.) s. 369-371
"From total war to war against terrorism", Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak (ed.), Wrocław 2007 : [recenzja] Katarzyna Wardin Krzysztof Kubiak (aut. dzieła rec.) Piotr Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 372-374