Znaleziono 2 artykuły

Dorota Wardzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie odpadów biodegradowalnych do produkcji biogazu jako alternatywnego źródła energii odnawialnej Anna Matuszewska Marlena Owczuk Dorota Wardzińska Anna Zamojska-Jaroszewicz s. 133-144
Potencjał metanogenny mieszanek substratów pochodzenia rolniczego Anna Matuszewska Marlena Owczuk Dorota Wardzińska Anna Zamojska-Jaroszewicz s. 147-159