Znaleziono 7 artykułów

Anna Wawryszuk-Misztal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metodologiczne problemy w analizie zależności między zarządzaniem kapitałem obrotowym netto a wartością dla właścicieli Anna Wawryszuk-Misztal s. 81-95
Nieruchomości w modelach biznesowych przedsiębiorstw branży handlu detalicznego artykułami szybko rotującymi (FMCG) Anna Wawryszuk-Misztal Elżbieta Wrońska-Bukalska s. 125-134
Wpływ płynnych zasobów aktywów na wycene przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych Anna Wawryszuk-Misztal s. 157-167
Zależność między zarządzaniem kapitałem obrotowym netto a rentownością na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Anna Wawryszuk-Misztal s. 277-287
Płatność akcjami w transakcjach przejęcia. Analiza przypadku Anna Wawryszuk-Misztal s. 603-611
Cykl konwersji zobowiązań a rentowność wybranych spółek sektora chemicznego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Anna Wawryszuk-Misztal s. 849-859
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dezinwestycje przedsiębiorstw na przykładzie Grupy Handlowej Emperia Anna Wawryszuk-Misztal s. 861-870