Znaleziono 2 artykuły

Anna Wawryszuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategie kapitału obrotowego netto z punktu widzenia maksymalizacji wartości dla właścicieli Anna Wawryszuk s. 279-291
Factoring jako instrument zarządzania finansami przedsiębiorstwa Anna Wawryszuk s. 289-313