Znaleziono 2 artykuły

Beata Wegnerska-Ptaszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Театрoлогия Б. К. Зайцевa "Путешествие Глеба" : к проблемe жанра Beata Wegnerska-Ptaszkiewicz s. 59-66
"Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof. zw. dr hab. Joannie Mianowskiej", redakcja naukowa Beata Wegnerska-Ptaszkiewicz, Urszula Wójcicka, Toruń 2011 : [recenzja] Galina Nefagina Beata Wegnerska-Ptaszkiewicz (aut. dzieła rec.) Urszula Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 413-417