Znaleziono 3 artykuły

Zbigniew Werra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka władz brytyjskich względem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Zbigniew Werra s. 285-296
Kształtowanie polskiego społeczeństwa obywatelskiego w nauczaniu Episkopatu Polski : analiza wybranych listów pasterskich Zbigniew Werra s. 301-317
Etyczno-moralne uwarunkowania kształtujące postawy wojennego społeczeństwa obywatelskiego żołnierzy 2. Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej 1944-1945 Zbigniew Werra s. 327-341