Znaleziono 12 artykułów

Ewa Więcek-Janka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 59-68
Przegląd typologii przedsiębiorstw rodzinnych Ewa Więcek-Janka s. 167-179
Psychologiczne aspekty komunikacji rodziny i przedsiębiorstwa w firmach rodzinnych w świetle przeprowadzonych badań Ewa Więcek-Janka s. 196-204
Czynniki determinujące obsługę klienta w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań Ewa Więcek-Janka s. 401-413
Konflikty w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych : wyniki badań Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 403-412
Bezpieczeństwo społeczne w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych : (wyniki badań) Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 407-414
Statystyczna ocena procesów w mikro i małych przedsiębiorstwach Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 431-439
Zarządzanie wiedzą w organizacjach międzykulturowych Ewa Więcek-Janka s. 589-597
Jakość obsługi klienta w mikroprzedsiębiorstwach Ewa Więcek-Janka s. 597-602
Kompetencje jako produkty na rynku pracy w Finlandii i Wielkopolsce na podstawie badań przedsiębiorstw rodzinnych Ewa Więcek-Janka s. 607-619
Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w mikroprzedsięborstwach rodzinnych Ewa Więcek-Janka s. 623-632
Innowacje w organizacji : ujęcie psychodynamiczne (między technokracją a demokracją) Ewa Więcek-Janka s. 675-685