Znaleziono 9 artykułów

Robert Więckowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śledztwo w osnowie stereotypu, legendy i przemilczenia : wątki żydowskie w polskich współczesnych powieściach sensacyjnych Robert Więckowski s. 66-77
"Teoria chaosu a filozofia", Michał Tempczyk, Warszawa 1998 : [recenzja] Robert Więckowski Michał Tempczyk (aut. dzieła rec.) s. 194-197
Sprawozdanie z konferencji "Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka w XX rocznicę śmierci", UKSW, 5.06.2002 r. Robert Więckowski s. 209-220
Sprawozdanie z trzeciej konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata", UKSW, 15.11.1999 r. Robert Więckowski s. 213-221
W kręgu kwantowej teorii grawitacji Wiesław Dyk Robert Więckowski s. 221-229
Sprawozdanie z VI konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata", zorganizowanej przez Katedrę Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych WFCH UKSW w dniu 20.11.2002 r. Robert Więckowski s. 270-277
Ku ontologii obiektów kwantowych Robert Więckowski s. 363-377
The Internet communication in the perpective of personalism of E. Mounier Robert Więckowski s. 487-490
Suffering in Christian experience Robert Więckowski s. 755-759