Znaleziono 6 artykułów

Edward Wiśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Partia Konstytucyjno-Demokratyczna wobec wybuchu I wojny światowej Edward Wiśniewski s. 163-173
Analiza porównawcza innowacyjności urzędów administracji samorządowej w subregionach województwa zachodniopomorskiego Edward Wiśniewski s. 189-198
"Kapitał i włast w Rossii", Edward Wiśniewski, Moskwa 2000 : [recenzja] Janusz R. Budziński Edward Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 189-192
Strategia tożsamości jako plan budowania wizerunku miasta : analiza przypadku miasta turystyczno-uzdrowiskowego Kołobrzeg Edward Wiśniewski s. 279-292
"Svâsennoe edinenie v Rossii v 1914 godu", Edward Wiśniewski, Lodz 2014 : [recenzja] Wiktor Szewyrin Edward Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 322-328
Przegląd tradycyjnych i współczesnych teorii władzy lokalnej Edward Wiśniewski s. 325-339