Znaleziono 9 artykułów

Zygmunt Wiatrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wieloproblemowy i integracyjny wymiar współczesnych nauk o pracy Zygmunt Wiatrowski s. 13-24
Edukacja i praca współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego Zygmunt Wiatrowski s. 17-25
Rodzina w konstelacji problemowej z akcentem na edukację, zawód, pracę i ludzką egzystencję Zygmunt Wiatrowski s. 23-32
Działalność zawodoznawcza w kontekście rozwoju zawodowego człowieka Zygmunt Wiatrowski s. 25-33
Kariera w świecie uczonych w czasach cywilizacji postindustrialnej Zygmunt Wiatrowski s. 57-68
Nowatorstwo w rozwiązywaniu problemów edukacji i pracy zawodowej : podsumowanie międzynarodowej konferencji naukowej w Uniwersytecie Zielonogórskim "Praca - Zawód - Rynek Pracy" Zygmunt Wiatrowski s. 61-65
"Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej", Zygmunt Wiatrowski, Włocławek 2004 : [recenzja] Marek Rybakowski Zygmunt Wiatrowski (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej", Zygmunt Wiatrowski, Radom 2009 : [recenzja] Lidia Pośpiech Zygmunt Wiatrowski (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej", Z. Wiatrowski, Radom 2009 : [recenzja] Roman Uździcki Zygmunt Wiatrowski (aut. dzieła rec.) s. 224-226