Znaleziono 5 artykułów

Ewelina Widelska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z badań nad opactwem benedyktynek w Drohiczynie w dniach 29 V i 20 VI 2012 r. Iwona Brankiewicz Ewelina Widelska s. 415-417
Zespół IV : sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w okresie od maja do października 2013 r. Małgorzata Milecka Ewelina Widelska s. 455-456
Sprawozdanie z prac w dniach 1 VI–30 X 2014 r. Małgorzata Milecka Ewelina Widelska s. 464
Zespół IV : sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w dniach 1 XI 2013–30 V 2014 r. Małgorzata Milecka Ewelina Widelska s. 477-478
Sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w okresie od listopada 2012 do maja 2013 r. Iwona Brankiewicz Małgorzata Milecka Ewelina Widelska s. 503-504