Znaleziono 6 artykułów

Ewa Widz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autokorelacja stóp zwrotu w badaniu słabej efektywności polskiego rynku kapitałowego Tomasz Bar Ewa Widz s. 223-232
Rejestracja i rozliczanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC w Polsce Ewa Widz s. 255-264
Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe Ewa Widz s. 433-443
Nadzór i regulacja rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Europie - działania pokryzysowe Ewa Widz s. 613-622
Prognozowanie poziomu indeksów giełdowych przez rynek terminowy indeksowych kontraktów futures Ewa Widz s. 663-674
    Zacytuj
  • Udostępnij
Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20 Ewa Widz s. 871-881