Znaleziono 6 artykułów

Paweł Wieczorkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z historii Ludowego Wojska Polskiego w latach 1945-1956 (na marginesie wspomnień generałów Kuropieska, J., Z powrotem w służbie, Warszawa 1984; Cymbarewicz, F., Kmicicem nie zostałem, Warszawa 1984; Naszkowski, M., Paryż - Moskwa. Wspomnienia dyplomaty (1945-1950), Warszawa 1987) Paweł Wieczorkiewicz F. Cymbarewicz (aut. dzieła rec.) J. Kuropieska (aut. dzieła rec.) M. Naszkowski (aut. dzieła rec.) s. 149-170
Polacy w Rosji przed pierwszą wojna światową : (w związku z książką Zygmunta Łukawskiego, Ludność polska w Rosji 1863-1914, Wrocław [etc.] 1978) Andrzej Szwarc Paweł Wieczorkiewicz Zygmunt Łukawski (aut. dzieła rec.) s. 343-356
Narodowa Demokracja : próba analizy modelowej Paweł Wieczorkiewicz Wiesław Władyka Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 503-513
[Wielce Szanowny Panie Redaktorze!...] Paweł Wieczorkiewicz s. 519
Biurokracja i samowładztwo Andrzej Szwarc Paweł Wieczorkiewicz P. A. Zajonczkowski (aut. dzieła rec.) s. 523-532
„Stalin i generalicja sowiecka w latach 1937-1941. Sprawa Tuchaczewskiego i jej konsekwencje”, Paweł Wieczorkiewicz, Warszawa 1993 : [recenzja] Marcin Kula Paweł Wieczorkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 530-531