Znaleziono 6 artykułów

Anna Winiarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Technologie informacyjno-komunikacyjne w relacjach członków rodzin transnarodowych Anna Winiarczyk s. 31-38
Migracje zarobkowe jedną z przyczyn niepełności rodziny Anna Winiarczyk s. 71-80
Relacje uczeń – nauczyciel dzieci z rodzin dotkniętych migracją zarobkową rodziców Anna Winiarczyk s. 131-145
Relacje dzieci z rodzin czasowo niepełnych na skutek migracji zarobkowej rodziców z grupą rówieśniczą Anna Winiarczyk s. 201-218
Środowisko rodzinne a wyniki w nauce uczniów klas trzecich szkół podstawowych Anna Winiarczyk s. 226-239
Recenzja rozprawy doktorskiej Anny Winiarczyk pt. „Społeczne funkcjonowanie dzieci z rodzin niepełnych z powodu czasowej migracji zarobkowej rodziców” Krystyna Ferenz Anna Winiarczyk (aut. dzieła rec.) s. 283-288