Znaleziono 6 artykułów

Alicja Winnicka-Popczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunek do ryzyka a sposób finansowania strategii wzrostu w firmach rodzinnych : (wnioski z badań zachodnich i doświadczenia polskie) Alicja Winnicka-Popczyk s. 138-145
Problemy rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej na polskiej wsi : (przypadek rolniczej gminy Łowicz) Alicja Winnicka-Popczyk s. 181-191
Przedsiębiorczość rodzinna w okresie transformacji ustrojowej w Polsce Alicja Winnicka-Popczyk s. 207-217
Nowe trendy i rozwiązania w zakresie finansowania przedsiębiorczości rodzinnej Alicja Winnicka-Popczyk s. 213-234
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku Alicja Winnicka-Popczyk s. 342-350
Finansowe aspekty sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych : (rozwiązania zachodnie a praktyka polska) Alicja Winnicka-Popczyk s. 413-421